Omgaan met een gefrustreerd kind

We weten allemaal hoe het voelt om gefrustreerd te zijn. We worden geconfronteerd met een situatie weer we niks mee te maken willen hebben of we verkeren in een gesprek waar we niet langer in willen zitten. Wij als volwassenen raken gefrustreerd, zo ook kinderen.

Sommige kinderen raken gefrustreerd over kleine dingen. Wanneer een kind bijvoorbeeld niet genoeg aandacht krijgt of iets kleins niet voor elkaar krijgt, zal hij of zij snel gefrustreerd zijn. Andere kinderen lijken hier weer juist meer controle over te hebben. De kalmte en rust, die sommige kinderen bezitten, hebben andere kinderen weer niet. Deze laatste groep wordt dan ook vaak geconfronteerd met frustratie.

Wanneer je als ouders vervolgens het probleem of de frustratie wil wegnemen, lijkt dit een moeilijke klus. De frustratie lijkt in veel gevallen juist erger te worden en je lijkt als ouders juist de verkeerde snaren te raken bij het kind. Uiteindelijk wordt de oorzaak van de frustratie aan jou toegewezen.

Wanneer je goed wilt omgaan met de frustratie van je kind start je eerst met het controleren of je wel het juiste beeld schetst richting je kind. Hoe ga je zelf om met frustratie? Blijf je kalm en relaxed of uit je je frustratie juist in het bijzijn van je kind. Raak je snel gefrustreerd door je werk of kinderen?

Wanneer je zelf kalmte en rust uitstraalt, zullen je kinderen dit eveneens doen. Dit is om goed over na te denken. Wat kan jij nog anders doen?

Een sterke tip is niet betrokken te raken bij het drama totdat het kind gekalmeerd is. Loop weg en ga iets anders doen. Een kind zal snel beseffen dat het huidige geschreeuw of gefrustreerd gedrag ze geen goed doet. Wanneer het kind weer kalm is, kun je met hem of haar praten. Praat op het niveau van het kind, praat door de frustratie heen en heb empathie voor ze. Zie de situatie zoals het kind het ziet.

Wanneer jij goed omgaat met de frustratie van een kind zullen zij deze vaardigheid ook leren.

Een kindercoach kan je helpen bij deze vaardigheid. In Nederland zitten verschillende kindercoaches. In Amsterdam kun je terecht bij GeM Training.